Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 

ORGANISATIES EN SITES

VOOR CLIËNTEN/PATIËNTEN

 

Hieronder vindt u een aantal informatieve links betreffende informatie over geestelijk gezondheidszorg.

Patiëntenorganisaties, cliëntenorganisaties of belangenorganisaties komen op voor uw rechten.  U kunt er terecht voor informatie en advies over ziekten en beperkingen. En u kunt er in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken als u (lotgenoten).

 

Klik op de blauwgedrukte "kopjes" voor nadere informatie.

 • BetrouwbareBron.nl: Een onafhankelijke internetpagina die verantwoorde kennis over ziekten van aantoonbaar betrouwbare organisaties bundelt. Het is een initiatief van een tiental medisch specialisten en (huis)artsen.
 • LVVP: de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Voor clienten is veel informatie beschikbaar over behandeling bij een vrijgevestigde praktijk. Ook kunt u hulpverleners vinden. 
 • Angst, Dwang en Fobie stichting de hulptelefoon van de ADF stichting staat open voor iedereen die last heeft van angst, dwang of fobie, als ook voor partners en familie
 •  

 • Dwang.eu & OCD netwerk voor iedereen die te maken heeft met OCD en dwangklachten; zelf of als naaste
 • Plusminus, leven met bipolariteit vereniging voor mensen met een manisch-depressieve aandoening én hun omgeving


 • Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvEd), landelijke vereniging die zich sterk maakt voor de inzet van gekwalificeerde ervaringsdeskundigen en voor erkenning van deze functie en werksoort

 •  

 • Weet, vereniging rond eetstoornissen, landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving

 •  

 • Het Trimbos-instituut onafhankelijk, landelijk kenniscentrum dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. U kunt hier veel informatie vinden over psychische gezondheid en klachten.

 • Slachtofferhulp/-wijzer een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kan je via de website een veilige opvangplek zoeken
 • Caleidoscoop de patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en hun direct betrokkenen
 • Ypsilon, verenigt en ondersteunt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid
 •  

 • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen

 •  

 • Balans de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS
 • Impuls & Woortblind belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten
 • Labyrint-In Perspectief zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen
 • Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen
 • Stichting Borderline behartigt de belangen van mensen met een borderline (kenmerken) en streeft naar positieverbetering van mensen met borderline en hun omstanders
 •  

 • Stichting Zelfbeschadiging landelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs

   

 • ANBO.nl Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen


 • Ouderen Ombudsman voor vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn, vervoer en geld 
 • Mantelzorg.nl landelijke vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers


 • Psychowijzer geeft heldere en betrouwbare informatie over verschillende psychische problemen

 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid  (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

 •  

 • KiesBeter Informatie van de overheid over zorg en gezondheid. KiesBeter.nl is een openbare zorgportal bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied

 •  

 • Patiëntenfederatie Nederland voor vragen of klachten over zorg

 

 

 

 

 

 

 

De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │