Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 

KOSTEN EN VERGOEDING  

 

Behandeling bij Praktijk In Zicht valt onder de generalistische basis GGZ

 

In de bijlage Kosten en Vergoedingen kunt u lezen op wat voor manier u voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking kunt komen.

 

De maximum tarieven voor GB-GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

 

Prestatie

Tarief 2019  

 

Tarief   2020

 

 Tarief   2021

Basis ggz Kort (BK)

€ 507,62

€ 503,47

 € 522,13 

Basis ggz Middel (BM)

€ 864,92

€ 853,38

 € 885,01

Basis ggz Intensief (BI)

€ 1.356,25

€ 1.383,65

 € 1.434,96 

Basis ggz Chronisch (BC)

€ 1.251,70

€ 1.330,98

 € 1.380,49

Onvolledig behandeltraject

€ 207,19

€ 219,78

 € 228,04 

Onverzekerd product Consult (OVP/OZP)

€ 105,25

€ 110,27

 € 114,41 

 

Genoemde prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.  

 

Zorgverzekeraars keren in de regel een percentage van het NZa maximum tarief uit, afhankelijk van het soort contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met de zorgaanbieder. 

Ik raad u daarom aan bij uw zorgverzekeraar vooraf zorgvuldig na te vragen welke type polis u heeft en welk percentage u vergoed krijgt bij een niet gecontracteerde GZ- psycholoog in de basis-GGZ zodat u niet voor verassingen komt te staan.

 

Voor de generalistische basis GGZ geldt geen eigen bijdrage, vergoeding van behandeling in de  Basis GGZ valt wel onder het verplichte eigen risico. Eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. Dit bedrag wordt aan de zorgverzekeraar betaalt. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Vanaf 2016 t/m 2021 is het standard eigen risico minimaal € 385 per persoon. (Het kan zijn dat dit bedrag afwijkt indien u andere afspraken met uw zorgverzekeraar hierover hebt gemaakt.)

 

Zorgverzekeraars vergoeden pas wanneer een behandeling is afgerond.

 

 

 

U ontvangt uw nota van Praktijk In Zicht via FaMed, een factoreringsbedrijf voor zorgverleners.

 

 

 Praktijk In Zicht werkt sinds 2018 contractvrij !

 

Een informatiesite van psychologen die contractvrij werken is de website van de contractvrije psycholoog, hier treft u, naast informatie over contractvrij werken , tabellen aan met restitutiepolissen en een overzicht van vergoedingen vrijgevestigde zorgaanbieders in de basis GGZ (en S-GGZ) per jaar.

 

Hieronder treft u een overzicht van vergoedingen zorgverzekeraars voor vrijgevestigde contract-vrije zorgaanbieders in de Basis en Specialistische GGZ:

 

  1. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2018-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
  2. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2019-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
  3. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2020-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
  4. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download

 

 

 

 

 

 

 


De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

   

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │