Eerstelijns Psychologie Praktijk Amersfoort

 

INFORMATIEVE LINKS

 

Hieronder vindt u een aantal informatieve links. Het betreft informatie over geestelijk gezondheidszorg, behandeling, en regelgeving/instanties.

Klik op de vetgedrukte "kopjes"  voor nadere informatie.

 

 

Wet BIG: In Nederland wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het doel van de Wet BIG is de kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderen en bewaken, en de patiënt beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Een gezondheidszorgpsycholoog is een wettelijk geregeld beroep en een beschermde beroeps- of opleidingstitel. Dit betekent dat de GZ-psychologen moeten voldoen aan een aantal wettelijke eisen en dat voor hen een wettelijk tuchtrecht geldt.

Het BIG-register is als register van de overheid door iedereen te raadplegen.

Heleen Beumer staat vermeld in het BIG-register onder nummer 19065411325.

 

Kiesbeter.nl: Informatie van de overheid over zorg en gezondheid. KiesBeter.nl is een openbare zorgportal bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied

 

Trimbos-instituut: Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk, landelijk kenniscentrum dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. De verworven kennis past het instituut toe in de praktijk van professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. U kunt hier veel informatie vinden over psychische gezondheid en klachten.

 

BetrouwbareBron.nl: Een onafhankelijke internetpagina die verantwoorde kennis over ziekten van aantoonbaar betrouwbare organisaties bundelt. Het is een initiatief van een tiental medisch specialisten en (huis)artsen.

 

Nederlandese Instituut van Psychologen (NIP):  Het NIP is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden.

 

Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE): De LVE is de vereniging voor alle psychologen in de eerste lijn. De LVE behartigt de belangen van de leden bij de overheid en zorgverzekeraars, verleent diensten aan leden en derden. Op de site van de LVE vindt u informatie over wat een eerstelijnspsycholoog doet en adressen van eerstelijnspsychologen bij u in de buurt.

 

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitive Therapie (VGCT): De VGCT is de wetenschappelijke en beroepsvereniging voor (cognitief)gedragstherapeuten. U kunt op de website informatie krijgen over cognitieve gedragstherapie. Ook kunt u hier zoeken naar adressen van cognitieve gedragstherapeuten bij u in de buurt.  

 

Vereniging EMDR Nederland (VEN): EMDR, is een kortdurende behandelmethode om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Op de website van de Vereniging EMDR Nederland vindt u veel informatie over deze behandelmethode en op welke klachten het toepasbaar is.

 

FaMed: Factoreringsbedrijf voor zorgverleners. U ontvangt uw nota via FaMed.

 

 

 

Ariane 20-5 │ 3824MB Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │