Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

In Zicht Psychologische Hulpverlening 

 

 

verandering begint met je verandering voor te stellen     

 

 

                                                                   

    

 

Welkom op de website van Praktijk In Zicht.

 

In mijn praktijk werk ik als vrijgevestigd GZ-psychologe in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).  

 

Uitgangspunt bij In Zicht is dat ieder mens van nature het vermogen en de groeikracht heeft om klachten, problemen of stagnaties te overwinnen. Soms is

het nodig om daar hulp bij te krijgen.

  

U kunt bij In Zicht voor informatie en behandeling van diverse psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten of traumaklachten.

 

Bij In Zicht wordt een plek geboden om samen met u te onderzoeken hoe de vastgelopen ontwikkeling met betrekking tot het voelen, denken en handelen weerin beweging gezet kan worden. U krijgt hierbij handvatten aangereikt hoe met uw problemen om te gaan.

  

Er wordt klachtgericht gewerkt. Er wordt niet alleen zorgvuldig gekeken naar uw klacht en hulpvraag, maar ook hoe u en uw omgeving elkaar hierin beïnvloeden.

Soms is het nodig om, met uw toestemming, mensen uit uw omgeving (ouder, partner, familie enz.) bij de behandeling te betrekken.

 

Het aanbod is volgens de methodiek van de stepped care, dat wil zeggen kort als het kan, langer als het moet.

 

In het algemeen wordt waar nodig samengewerkt met huisartsen in de regio. Wanneer u liever niet wil dat er contact is met uw huisarts dan zal dat gerespecteerd worden.

 

Als de klachten te ernstig zijn voor een kortdurende behandelingsvorm in de generalistische basis GGZ zal er indien noodzakelijk na gezamenlijk overleg een doorverwijzing naar de specialistische GGZ plaatsvinden.                                       

               

   

ACTUEEL: 

Update: 30-07-2022

------------------------------------------- 

 

CORONAVIRUS

 

Behandelingen gaan zoveel mogelijk door in persoon, wel met achtneming van enkele voorzorgsmaatregelen.

Het is ook mogelijk gesprekken te voeren via beeldbellen middels een beveiligde verbinding.   

Klik hier voor meer informatie over het Corona beleid van Praktijk In Zicht.

 

--------------------------------------------------

 

PRAKTIJK GESLOTEN

 

Praktijk In Zicht zal gesloten zijn gedurende de zomervakantie vanaf 29 juli tot en met 22 augustus.

 

Ik ben gedurende deze periode niet bereikbaar.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw huisarts of buiten kantoor uren met de huisartsenpost.

 

Na de vakantie periodes zal er z.s.m. gereageerd worden op binnengekomen berichten.

Houd er wel rekening mee dat bij een omvangrijke administratie het helaas soms enige tijd kan duren alvorens u een reactie ontvangt.

 

--------------------------------------------------

ZORGPRESTATIEMODEL 2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op de volgende pagina van het LVVP: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? - LVVP (kopie hiervan ook iets verder op de website te vinden).

NB: De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld. 

 

--------------------------------------------

 

CONTRACTEN VERZEKERAARS

Vanaf 2022 zijn er contracten afgesloten met enkele verzkeraars.

Zorgverzekeraars waar er een contract mee is afgesloten voor 2022:

 

– ASR en Ditzo

– DSW Stad Holland en inTwente

– ENO, Salland 

– Menzis, Anderzorg en HEMA

 

– Zilveren Kruis, One Underwriting, Pro Life, FBTO, Interpolis en De Friesland

Praktijk In Zicht werkte vanaf 2018 t/m 2021 wel CONTRACTVRIJ !!! 

--------------------------------------------

CRISIS

 

Praktijk in Zicht heeft geen crisisdienst. In geval van crisis (acute psychische nood) dient u telefonisch contact op te nemen met uw huisarts (tussen 8.00 en 17.00) of de Centrale Huisartsenpost (tussen 17.00 en 8.00). 

De huisarts zal bepalen wat de benodigde actie is en kan indien nodig de GGZ-crisisdienst inschakelen of u doorverwijzen naar de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. 

 

Huisartsenpost Amersfoort: 

085 – 773 11 00

 

--------------------------------------------BASIS GGZ

Klik hier voor een uitleg van de basis GGZ.

Houd de website regelmatig in de gaten voor updates over de veranderingen.

 

--------------------------------------------VERGOEDING

Actuele informatie over kosten en vergoedingen vindt u hier.

Belangrijkste informatie in het kort over 2022: 

U krijgt de meeste behandelingen bij een psycholoog in de Basis GGZ vergoed via uw basisverzekering.

De hoogte van deze vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis en of een behandelaar/praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

 

Voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico. 

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. 

  

Vanaf 2016 t/m 2022 is het eigen risico voor de zorgverzekering minimaal € 385.

 

U moet er rekening houden dat de tarieven die zorgaanbieders declareren, hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico vaak volledig opgemaakt.

  

Klik hier voor het overzicht van stoornissen waarbij GGZ-hulp wel en niet vergoed wordt. 

 

Klik hier voor de lijst van uitgesloten behandelingen. 

  

Zie voor nadere informatie Basis GGZ: Praktijk Informatie.

 

LET OP: Bij facturaties tot en met 2021 geldt het jaar van de start van de behandeling.

Bent u bijvoorbeeld in 2020 gestart met de behandeling (zorgproduct geopend) 

en loopt deze door in 2021, dan wordt de behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar over 2020 (inclusief eigen risico). Dus indien u van zorgverzekeraar bent veranderd tussen 2020 en 2021, zal de declaratie in dit geval naar uw zorgverzekeraar over 2020 gestuurt moeten worden.

Bij een vervolgbehandeling in 2021 wordt de behandeling geopened is 2021 en voorts gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van 2021.

  

-------------------------------------------

 

AGB code: 

Zorgverlener    94008403

Praktijk            94058166

 

 K.v.K. nr.         32156316

 

             

 

 

 

Copyright@2016

Disclaimer

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Disclaimer Praktijk In Zicht:

De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Zij kunnen soms inmiddels tussen updates door wat verouderd zijn. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.Praktijk In Zicht ook niet.

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │