Eerstelijns Psychologie Praktijk Amersfoort

 

BEHANDELING 

 

Na aanmelding zal uw behandeling bestaan uit 3 fases.

 

Intakefase:            Kennismaking, bespreken van uw klacht/ inventarisatie van de  

                              probleemgebieden, evt. onderzoek m.b.v. vragenlijsten.                                                       Afronding met het stellen van een diagnose en een

                              adviesgesprek.

                              Behandelovereenkomst ondertekenen.

 

Behandelfase:        Behandelen van uw problemen of klachten.

 

Afronding:              Beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend                                                          gesprek plaats.

                               Behandeling zal geëvalueerd worden.

 

 

Binnen het therapeutisch handelen wordt primair gewerkt met technieken uit het cognitief-gedragstherapeutische kader maar ook middels EMDR. Hieronder ter informatie een korte uitleg over deze behandelmethoden.

 

  

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal, hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

 

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. 

  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelmethode bij veel voorkomende psychische klachten.

Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.

  

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie verwijs ik naar de website van de VGCT (de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie).  

Indien gewenst kunt u daar een film over CGt in de praktijk bezichtigen (+/- 15 minuten):

CGT bewezen effectief

 

 

 

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een (of meerdere) ingrijpende ervaring(en).

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.

Het werd toen voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken, bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

 

Deze procedure is in de jaren daarna verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

 

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande clientenfolder en/of voorbeeldfilm (Bron:  Vereniging EMDR Nederland (VEN)), of kunt u de website van de Vereniging EMDR Nederland bezichtigen. 

 

  

                

 

 

               

 

Bron: Vereniging EMDR Nederland

 

 

 

Psychologische zorg in de eerste lijn is toegankelijk voor iedereen.

Onderstaande folder van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen geeft algemene informatie over behandeling door de eerstelijnspsycholoog. Klik op de folder om het te lezen.

 

 

 

 

 

Ariane 20-5 │ 3824MB Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │